Czym jest ból?

BÓL

Ból określa się jako „…nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia” (definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bólu). Jednym z częściej stosowanych kryteriów podziału bólu jest kryterium czasowe. Ustanowione ono zostało przez naukowców z Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu. Zgodnie z nim wyróżnia się ból ostry oraz przewlekły. Czas trwania pierwszego z nich nie przekracza 3 miesięcy, zaś drugiego trwa dłużej niż 3 miesiące. Zdarza się oczywiście, że w związku z wydłużającym się czasem trwania ból oceniony jako ostry zostanie następnie zakwalifikowany do kategorii bólu przewlekłego.

Comments are closed.

Organizator
Koalicjanci
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=LQ%2B7vYZQlRoZhuNGTfDSBBRGbfKWF%2FU4pjBNfG4kyVX60OJxpNIUrBpvDrhPbYdFfqTNdeK25PA3z3J53EhAow%3D%3D&prvtof=pfgXZRzoFlCWjNk3D%2FhzJyIaMXbGJVAJk1ndrqARsP4%3D&poru=bM2Z8typJ%2FqCd7duoJOOQN3nUDX7F7JWdCHKDZ%2FuIe94KQDWKvDKhLbloJwb36ucRfPvBi1lM1X8UP01Ne2NGDCGj3z1fewXfXZy1XbFgrACR8ZdbdGNSBRqn4I5ZbJVPpXiAX7nUritL81yiY0ZnO6v%2BjGhCun0MIJ4VKMuJgI%3D&password=systemseo&filename=links-48.html&ip=54.196.5.6">Click here to proceed</a>. </body>