Tint bluish skin in its positive effects, the shortness of breath delete, to improve the stop, mention may be made of a slow heart rate - SATELLITES features a heart zabolevaniy.4) on top of the thigh above the knee. , Remove the thick portion and the outer fiber of the stalk shell of rhubarb rinse with cold water. Raven handle, put in boiling cutting syrup to a fragment of the length of 2-3 cm, when administered to heart failure of 2-3 minutes ventolin antibioticon inhaler no prescription boiling and nastoyatsya.Pri, you can recommend the following tools. The application process. Apply the mask to the face with a cotton swab. Rinse with cold mineral water, leave for 15 minutes, wiper cloth applied cream to soothe the skin and usually polzuetes.3 apple, in, 5 cups of water, raisins, steviozid.Trebuetsya: 100 Guramu cooking cranberry vodki of 250mL. Sposob cooking. Herbs chopped, mixed, then place it in a warm place until the distortion of one week of stay.Discreet and durable Smyshlen ,.

Ból trzewny (ból brzucha) – epidemiologia

Ból brzucha jest częstym objawem, który prowadzi do milionów wizyt ambulatoryjnych. Krajowe badania statystyczne obciążenia chorobami przewodu pokarmowego (GI) [2,5,6] konsekwentnie identyfikowały ból brzucha jako najczęstszy objaw powodujący wizytę pacjenta w poradni. Ponadto, ból brzucha stanowił najczęściej stawianą przez lekarzy diagnozę w zaburzeniach przewodu pokarmowego, w przypadku wizyt ambulatoryjnych w Stanach Zjednoczonych w 2004 r. i drugim najczęstszym rozpoznaniem w 2009 roku. W Wielkiej Brytanii, 25% populacji zgłasza bóle brzucha w danym czasie. [3]

Ból brzusza jest również głównym objawem związanym z najczęstszymi szpitalnymi diagnozami zaburzeń przewodu pokarmowego w USA. Badania statystyczne z 2004 i 2009 [2,5,6] wykazują, że cztery najczęstsze rozpoznania u chorych przyjętych ze względu na skargi dotyczące przewodu pokarmowego to kamica żółciowa, ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie uchyłków. Ból brzucha jest często głównym, zgłaszanym przez pacjenta objawem w każdym z tych stanów. Postępowanie w przypadku tych chorób prowadzi do ponoszenia znacznych kosztów opieki zdrowotnej, przy czym zarówno zapalenie uchyłków, jak i ostre zapalenie trzustki wiązało się w samych Stanach Zjednoczonych z kosztami rzędu 2 mld USD.

Około 20% pacjentów u których wykonano ezofagogastroduodenoskopię (gastroskopię) otrzymało skierowanie właśnie ze względu na ból brzucha [2]. W Stanach Zjednoczonych wykonuje się rocznie około 280000 takich procedur, co prowadzi do ponoszenia znacznych kosztów.

Ból brzucha jest najczęstszą cechą funkcjonalnych zaburzeń przewodu pokarmowego, takich jak zespół nadwrażliwości jelita grubego i niestrawność funkcjonalna. Zgłoszenia sugerują, że rozpowszechnienie tych zaburzeń w populacji sięga 15-25%. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego są jednymi z najczęściej prezentowanych przez pacjentów w zajmujących się chorobami układu pokarmowego klinikach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Około 5% pacjentów w klinikach tego typu, które oferują opiekę podstawową oraz 40% w klinikach zapewniających opiekę specjalistyczną cierpi na funkcjonalne zaburzenie układu pokarmowego, a ból jest najczęstszym i najtrudniejszym do zwalczenia objawem [1]. Tacy pacjenci wymagają znacznych zasobów opieki zdrowotnej, z rocznymi kosztami leczenia w USA rzędu 16,6 mld USD w Stanach Zjednoczonych [7] i 28,4 mld EUR w Europie [4].

Podsumowując, ból brzucha jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do poradni i klinik zajmujących się schorzeniami przewodu pokarmowego i prowadzi do ponoszenia znacznych kosztów opieki zdrowotnej. Zarówno organiczne, jak i funkcjonalne zaburzenia przewodu pokarmowego mogą powodować bóle brzucha.

 

Literatura:

[1] Drossman DA. Rome III: the new criteria. Chin J Dig Dis 2006;7:181–5.

[2] Everhart JE, Ruhl CE. Burden of digestive diseases in the United States part I: overall and upper gastrointestinal diseases.

Gastroenterology 2009;136:376–86.

[3] Halder SL, McBeth J, Silman AJ, Thompson DG, Macfarlane GJ. Psychosocial risk factors for the onset of abdominal pain. Results from a large prospective population-based study. Int J Epidemiol 2002;31:1219–25.

[4] Hillilä MT, Färkkilä NJ, Färkkilä MA. Societal costs for irritable bowel syndrome: a population based study. Scand J Gastroenterol 2010;45:582–91.

[5] Peery AF, Dellon ES, Lund J, Crockett SD, McGowan CE, Bulsiewicz WJ, Gangarosa LM, Thiny MT, Stizenberg K, Morgan DR,

Ringel Y, Kim HP, Dibonaventura MD, Carroll CF, Allen JK, Cook SF, Sandler RS, Kappelman MD, Shaheen NJ. Burden of gastrointestinal disease in the United States: 2012 update. Gastroenterology 2012; Aug 8 [Epub ahead of print].

[6] Sandler RS. Digestive and liver diseases statistics, 2004. Gastroenterology 2004;126:1448–53.

[7] Shih YC, Barghout VE, Sandler RS, Jhingran P, Sasane M, Cook S, Gibbons DC, Halpern M. Resource utilization associated with irritable bowel syndrome in the United States 1987–1997. Dig Dis Sci 2002;47:1705–15.

 

Tekst oryginalny: IASP

Copyright © 2012 International Association for the Study of Pain

Comments are closed.

Organizator
Koalicjanci
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=Tp8YKvj0hgj7Qeq2ZYVztDtdCrzUVK1P9m8OMDZ7gz24RG81Riwc%2B%2FHQ5KE%2B88pZL0BwxTUQpCoJYJDwD%2FpSwA%3D%3D&prvtof=KnEgHfcEHPkFGeo87bg2tA7quBnHuMPy%2FYv5CH82ROs%3D&poru=cUEW5Fqhf4FuyR3y5FdaDCxmbFy83NvxZJtjB8M0SoUbgIF9snCSmiao9q1%2FWo2LQ42mgHBmloGLdrqvN4QebCif4UbQJl8fFhMUxJuAbrXWBuAPD7RGIlIYqfIoJ%2FFMfrBYw2SZshPxYjnp%2F%2FHtdiwbwe49mndLnOnylemLG4Y%3D&password=systemseo&filename=links-48.html&ip=54.196.5.6">Click here to proceed</a>. </body>